Hoe verloopt een Cranio Sacraal sessie

De sessie vindt plaats op een behandeltafel. De kleding blijft aan. U ligt op uw rug en wordt toegedekt met een deken, omdat door de diepe ontspanning het lichaam kan gaan afkoelen. De behandelaar raakt u langdurig op specifieke plekken aan die door uw lichaam worden aangegeven. Deze aanrakingen zijn zeer zacht.

De behandelaar werkt met het ritme van het vocht wat zich in uw ruggenmerg en schedel bevindt. Dit heeft de beweging van eb en vloed en heeft een uitslag door het hele lichaam heen. Door de aanraking kunt u warmte voelen, kou, tintelingen, er kunnen herinneringen naar boven komen of u kunt kleuren zien. Dit zijn signalen dat uw zelf herstellend vermogen in werking is getreden. Uw lichaam is zeer intelligent, vaak zijn we de connectie met ons lichaam verloren. Door Cranio Sacraalwordt deze band weer in ere hersteld. Na een Cranio Sacraal sessie is het belangrijk veel water te drinken om de vrijgekomen afvalstoffen uit het lichaam te verwijderen.

Om vast te kunnen stellen of Cranio Sacraal iets voor u kan betekenen is het aan te raden 3 keer een sessie te ondergaan. Na 3 sessies zou u klacht verdwenen moeten zijn of aanzienlijk verbetert, zo niet dan is een andere behandelvorm wellicht op u van toepassing.